Menu Sluiten

Zorgen over financiële situatie ouderen

Drs. M.J. van Rooijen, Eerste Kamerlid voor 50PLUS

Vooral de zorgen over de financiële toekomst van onze ouderen en hun huidige koopkracht zijn de voor 50PLUS essentiële problemen. Martin van Rooijen, fractieleider in de Eerste Kamer, zei dit 16 november bij de Algemene en Financiële Beschouwingen.

50PLUS wil de pensioenpremie betaalbaar houden voor zij die werken, maar vooral ook om te zorgen dat de uitholling van de pensioenen wordt gestopt voor jong en oud. In de kassen van de pensioenfondsen zit genoeg geld, maar de rekenmodellen van de Nederlandsche Bank en van de overheid forceren nu al jaren misplaatste zuinigheid, sprak Van Rooijen.
Volgens hem creëert het denken in modellen een werkelijkheid die zo maar kan leiden tot hopeloze verdeeldheid, torenhoge kosten, verarming van veel mensen, een verknoeid landschap en een waardeloze uitkomst.

Van Rooijen merkte ook op, dat als je elke dag luistert naar de herrie van de maatschappelijke discussies, het niet eenvoudig is voor de oudere Nederlanders om daar nog bovenuit te komen. “Terwijl het aantal 50-plussers elk jaar toeneemt! En er zijn meer dan genoeg onderwerpen waar het belang van de oudere Nederlanders gehoord moet worden. Om er een paar te noemen: de gezondheidszorg, als het gaat om kwaliteit, maar ook over betaalbare premies. De woonvoorzieningen. De vele afgelopen jaren is er nog weinig rekening gehouden met de speciale woonwensen van senioren, waarbij ook belangrijke thema’s spelen als veiligheid en leefbaarheid.”Volgens de 50PLUS-Senator is het pensioendossier het beste voorbeeld dat de belangen van de ouderen niet veilig zijn als er in Den Haag geen duidelijke, inspirerende en vakkundige presentatie wordt gegeven over de consequenties van de huidige en dreigende toekomstige Pensioenregelgeving.

Hij zei hier verder over: “Bij de ouderen groeien de zorgen over twee unieke Nederlandse kroonjuwelen, de AOW en het aanvullend pensioen. Ooit opgezet als een prachtige zekerheid voor de oude dag. In geen enkel land ter wereld bestaat er zo’n voortreffelijk systeem. Welnu, de afgelopen twintig jaar is over die zekerheid steeds grotere onzekerheid ontstaan, beter gezegd geschapen. Eerst werd er gesnoeid, toen zelfs gezaagd in de boom van ons pensioenstelsel. 50PLUS is opgericht om aan die discussie een einde te maken en deze kroonjuwelen te beschermen. Om weer zekerheid te bieden aan de ouderen in Nederland.”

50PLUS eist indexatie van de pensioenen in 2022 met terugwerkende kracht voor de pensioenfondsen met een actuele dekkingsgraad van 105% in plaats van de beleidsdekkingsgraad van 105%. Het alternatief voor de eis van pensioenindexatie in 2022 is de eis de AOW-uitkering eenmalig te verhogen in de vorm van een AOW-duurtetoeslag van 200 euro in 2022.

Van Rooijen wees er op, dat al 14 jaar de meeste pensioenen helemaal niet worden verhoogd. Dat wil zeggen dat ouderen zelfs de waarde van hun pensioen fors achteruit zien gaan. “De koopkracht van de meeste pensioenen is in de afgelopen veertien jaren 25% naar beneden gegaan! Regelrechte áchteruitgang dus. De komende jaren wordt er een stijgende inflatie verwacht, maar de pensioenen blijven op zijn best pas op de plaats maken. Dan daalt de koopkracht nog harder. Sommige cijfers spreken van wel 40%!”

“Het leven wordt veel duurder, de gasrekening, de boodschappen en bijvoorbeeld de benzine boven de 2 euro. Hoe moet iedereen dat straks nog kunnen betalen? Vooral ook de ouderen met alleen AOW en een klein pensioentje waarvan AOW een beetje stijgt en het pensioen niet? We moeten rekenen met bijna 10% inflatie in 2021 en 2022 samen. Totaal al bijna 30% gemiste indexatie sinds 2008.”

Lees HIER de volledige beschouwing van Martin van Rooijen in de Eerste Kamer.

© 16 november 2021

2 reacties

  1. Frans. Dor

    Bij confrontatie over o.a. de zorgen voor ouderen en andere moeilijke zaken en onderwerpen, draait RUTTE gewoon zijn hoofd weg en het probleem ‘ is weg ! Wij wéér pech ! Er zouden meer partijen hierover positief samen moeten werken en tegen stemmen. Breek het regeerakkoord open , nu !

  2. H Verbiesen

    Als oud GAK medewerker kregen we bij ASZ (afsplitsing ICT) dezelfde pensioenregeling mee. Korte tijd erna overgenomen door Pinkroccade en de pensioenregeling bleef. Toe overname door Getronics: er moest één uniforme pensioenregeling komen. Onder hoge druk en met wat garanties (4% rendement op inleg voor beschikbare premiergeling) is dit er door gedrukt. Getronics toen doorverkocht aan KPN en Capgemini. Toen ik 3 jaar later met pensioen ging was het eindbedrag slechts 70% van wat er was voorgeschoteld en sindsdien nooit meer geindexeerd. Wel is destijds bij de ontvlechting van het GAK door Versatel fl. 500 mln betaald voor het landelijk ict netwerk
    “svianed” en in een stichting verdwenen.

Reacties zijn gesloten.