Menu Sluiten

Verbijstering over loslaten koppeling met AOW

De politieke partij 50PLUS is verbijsterd door de mededeling in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat de AOW niet meer gekoppeld blijft aan de verhoging van het minimumloon.
Er is dan geen gelijke behandeling meer van werkenden en mensen met een uitkering enerzijds en van AOW’ers anderzijds, reageert partijleider en Eerste Kamerlid Martin van Rooijen.“Het loslaten van de koppeling is zowel discriminerend als kortzichtig. In feite creëert het kabinet daarmee twee niveaus van bestaansminimum: een voor werkenden en uitkeringsgenieters én een voor mensen met enkel AOW.

Van Rooijen verder in zijn commentaar: “De nu in de wet vastliggende koppeling tussen minimumloon en de AOW- en bijstandsuitkeringen is bedoeld als bescherming van de  financieel allerzwaksten in de samenleving. Daartoe horen ook mensen met enkel AOW en mensen met slechts een klein aanvullend pensioen naast hun AOW. Het beoogde nieuwe kabinet gaat kennelijk door waar het aftredende kabinet van dezelfde samenstelling mee bezig is geweest: het financieel uitkleden van met name gepensioneerden.”Martin van Rooijen wijst erop, dat gepensioneerden tijdens eerdere kabinetten onder leiding van premier Rutte de afgelopen jaren er alleen maar op achteruit zijn gegaan. “Dat dreigt in het nieuwe kabinet niet anders te worden. Het bewijst hoe hard een politieke partij als 50PLUS nodig is.”

© 15 december 2021

2 reacties

Reacties zijn gesloten.