Menu Sluiten

Nieuws

Niet uit te leggen dat statushouder straks hogere uitkering krijgt dan AOW-er

“Het is ondenkbaar dat straks de hoogte van het minimumloon en de bijstandsuitkeringen niet langer gekoppeld zijn aan de hoogte van de AOW. Je krijgt dan twee niveaus van bestaansminimum naast elkaar: één voor werkenden en genieters van een uitkering en éen voor gepensioneerden. Dat leidt tot de niet uit te leggen situatie, dat een statushouder van 66 jaar een hogere uitkering heeft dan iemand met alleen AOW. Dat kunnen we niet laten gebeuren.” 

Dat zei Eerste Kamerlid Martin van Rooijen woensdag 29 november in het radioprogramma De Nieuws BV op Radio 1.
De Senator van 50PLUS ging op de radio in gesprek over het onderwerp Armoede onder ouderen. In het programma van circa 15 minuten praatte Van Rooijen met de 77-jarige mevrouw Trix van der Biezen. Zij ontvangt per maand AOW en een pensioen van 70 euro van haar vroeg overleden man. Daardoor leeft zij van 8 euro per dag.

Discriminatie AOW’ers moet stoppen

Opinie

“Het is onrechtvaardig dat AOW’ers zonder of met een klein pensioen worden gepakt.”

50PLUS maakt zich grote zorgen over de koopkracht van de ouderen, van de 3,3 miljoen AOW’ers. 350.000 AOW’ers hebben AOW met een pensioen tot 500 euro per maand. Van die 350.000 hebben 150.000 AOW’ers alleen AOW. Alleen mensen met een AOW zonder pensioen krijgen de 200 euro uitkering voor energiearmoede. Die moeten zij wel zelf aanvragen bij de gemeente: bedelen voor nieuwe armenzorg.

Dat komt mede door de fiscale leeftijdsdiscriminatie. Dat is een fiscale lijdensweg voor de ouderen die steeds beklemmender wordt. Ik moet fiscale voorstellen voor het inkomensbeleid mede hierop beoordelen. Onder het motto lagere belasting op arbeid worden de ouderen steeds harder gepakt, want belastingheffing is een zero sum game. Wat je de een geeft, pak je bij de ander.

Belasting op arbeid verder omlaag
Ook hoor ik weer geruchten dat de belasting op arbeid verder omlaag moet. Inkomsten- en loonbelasting worden geheven over inkomsten uit arbeid: dat is volgens de wet loon en uitgesteld loon, pensioen dus.
Volgens de wet bestaat er geen belasting op arbeid, maar men heeft de fiscale truc om het arbeidskostenforfait om te toveren tot een belastingsubsidie voor werkenden. En dat biedt tal van manieren om aan koopkrachtknoppen te draaien en het ook als een super nivelleringsinstrument te misbruiken door het extra instrument van de inkomensafhankelijke afbouw.

“Maak plannen rond de AOW direct ongedaan”

Martin van RooijenDe ontkoppeling van de AOW van het minimumloon moet al in het debat over de regeringsverklaring ongedaan worden gemaakt, stelt Martin van Rooijen. En anders doet de oppostitie in de Eerste Kamer dat wel.

Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV bevat één voornemen waarop het al snel gedwongen zal moeten terugkomen: ontkoppeling van minimumloon, bijstand en AOW. Bij uitvoering van dit voornemen komt de AOW straks 7,5 procent lager uit dan een bijstandsuitkering.

Dan geldt een lager bestaansminimum voor AOW’ers dan voor mensen met een uitkering. Dat is asociaal en discriminerend.