Menu Sluiten

Nieuws

CNV: draai gestegen AOW-leeftijd terug naar 67 jaar

Het is volkomen onterecht dat de AOW-leeftijd opnieuw is gestegen. Dit stelt het CNV op basis van de recent verschenen brief van minister Schouten over de AOW-leeftijd.

Dalen
De levensverwachting is door de aanhoudend hoge oversterfte namelijk gedaald, blijkt uit CBS-cijfers en de brief van minister Schouten. ‘Met deze lagere levensverwachting had de minister de AOW-leeftijd niet mogen laten stijgen. We roepen de minister op om deze stijging ongedaan te maken,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.Dalen
Fey: ‘De afspraak is dat de AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. De minister moet daarom wettelijk regelen dat de AOW-ingangsleeftijd ook kan dalen, nu de levensverwachting daalt. Een onterechte stijging dupeert op termijn miljoenen werkenden. Zij betalen langer AOW-premie, werken langer door maar overlijden eerder. Dit is onacceptabel voor het CNV, zeker in een tijd waarin bestaanszekerheid het hoofdthema van de verkiezingen is.’

Zwaar beroep
Bijna de helft van de werkenden boven de 45 jaar verwachten niet dat ze hun huidige werk tot hun pensioenleeftijd kunnen uitvoeren, blijkt uit CNV-onderzoek onder 3.100 leden. Omgerekend gaat dit om twee miljoen mensen. 57% is van mening dat ze een zwaar beroep hebben.

Knel‘Nu al zitten veel werkenden in de knel. Zeker de groep die jong begon met werken en een zwaar beroep heeft. Zij stromen nu vaker de WIA in omdat ze ver voor hun pensioen al arbeidsongeschikt raken. Juist daarom is het logisch om op basis van de nieuwe cijfers de AOW-leeftijd niet te laten stijgen. Dat geeft veel werkenden het perspectief om eerder te kunnen stoppen. En het is bovendien eerlijk: de AOW-leeftijd is gebaseerd op de levensverwachting. Indien deze daalt, is het ook eerlijk om de AOW-leeftijd te laten dalen. De minister moet de wet zo snel mogelijk aanpassen om dit mogelijk te maken.’

Historie
In de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 5 november 2020 over juist dit punt overleg gevoerd met de heer Koolmees, destijds Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in het kader van de Wet verandering koppeling AOW-leeftijd. De heer Koolmees heeft toen al ‘op basis van zijn ragfijne politieke gevoel’ aangeven dat een dalende levensverwachting ‘dan geheid een politieke en maatschappelijke discussie’ zou geven, maar heeft verder geen wettelijke maatregelen getroffen om een dalende levensverwachting te reguleren. Hij raadde dat zelf af op basis van technische en juridische overwegingen.

Bron: CNV

AOW en de aankomende verkiezingen 22 november 2023

Op 22 november gaan we naar de stembus. Deze keer zijn de verkiezingen voor ouderen belangrijker dan ooit.

Verschillende partijen willen morrelen aan de AOW.

Zo wil D66 de koppeling tussen AOW en minimumloon laten vallen, terwijl men tegelijkertijd het minimumloon naar 16 euro per uur  wil verhogen!  De PVDA/GL wil de ouderen korten met € 3.085 per jaar. Dat is ruim €250 per maand netto minder voor de oudere. 

Een ongehoorde aanslag op uw portemonnee!

 

 

Ouderen hebben er groot belang bij dat zij vertegenwoordigd worden door een ouderenpartij in het parlement.

De volgende punten zijn ook nog van belang bij het maken van uw stemkeuze:

  • Gebrek aan specifieke ouderenbelangen:  Ouderen hebben vaak unieke behoeften op het gebied van gezondheidszorg, pensioenen, huisvesting en sociale voorzieningen, zonder een specifieke partij die hun belangen behartigt, kunnen deze zaken mogelijk onderbelicht blijven. het is daarom van belang dat de enige ouderenpartij van nederland (5oPLUS) goed vertegenwoordigt is in ons parlement.
  • Beperkte focus op vergrijzingskwesties: Met een groeiende ouderenpopulatie is het belangrijk om beleid te hebben dat zich richt op de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met een vergrijzende samenleving. het is dus van belang dat een specifieke ouderenpartij vertegenwoordgt is in de Tweede kamer voor aandacht en oplossingen voor deze problematiek.
  • Pensioenhervormingen:  De ouderenpartij 50PLUS heeft vaak aandacht gevraagd voor pensioenkwesties en de belangen van gepensioneerden. Deze partij heeft het onderwerp Pensioenen nationaal 0p de kaart gezet en eht is van belang voor de AOW-ers dat deze politieke stem blijft klinken.
  • Sociale zekerheid en gezondheidszorg: Ouderen hebben vaak specifieke behoeften op het gebied van gezondheidszorg en sociale zekerheid. Een politieke vertegenwoordiging van ouderen in de Tweede Kamer is van groot belang daardoor kan een verminderde focus op het waarborgen van toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg voorkomen worden.
  • Isolatie van ouderen in het beleidsproces: Het kan leiden tot een gevoel van isolatie bij oudere kiezers, omdat ze mogelijk het idee hebben dat er geen specifieke partij is die hun zorgen serieus neemt of actief hun belangen behartigt in het politieke besluitvormingsproces.