Menu Sluiten

Grote zorgen over tweedeling en polarisatie

Martine Baay
Mr. M.H.H. Baay

De fractie van 50PLUS in de Eerste Kamer maakt zich grote zorgen over wat zij noemt de steeds verdergaande tweedeling en polarisatie in de samenleving tussen de gevaccineerden en ongevaccineerden.

De fractie verafschuwt het geweld van de afgelopen dagen dat volgens haar zeker niet altijd corona gerelateerd is.Hoe kan dit geweld gestopt worden?, vroeg 50PLUS-Senator Martine Baay aan leden van het kabinet dinsdag 23 november in de Eerste Kamer. Aan de orde was het wetsvoorstel van de Goedkeuringswet tijdelijke wet maatregelen (Twm).

Martine Baay stelde dat de proportionaliteitsweging bij alle wetgeving een rol speelt, maar zo’n weging helemaal cruciaal is wanneer inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van de burger. De Goedkeuringswet met de verlengde maatregelen doet dat, volgens haar.De thans hoogoplopende Covid-19besmettingen ondanks het percentage van zo’n 84% volledig gevaccineerden zorgen voor toenemende ziekenhuisopnames, al dan niet op de IC.

Volgens Martine Baay is het probleem voor haar fractie dat de proportionaliteits-weging van een op te leggen maatregel ieder keer onlosmakend gekoppeld wordt aan het enorme tekort aan zorgverleners. Het nijpend tekort in de zorg tijdens crisissituaties blijft voorlopig onverkort bestaan. Gegeven dit feit vroeg ze wat de toekomstvisie is van het demissionaire kabinet.

De 50PLUS-Senator wees erop, dat 50PLUS zich vooral richt op de senioren, “juist de groep die vanwege de leeftijd extra kwetsbaar is voor de gevolgen van een coronabesmetting. Het gevoerd beleid bestaat met name uit het beschermen van de kwetsbaren onder ons. Iets wat mijn fractie natuurlijk van harte toejuicht.”

Maar, aldus Martine Baay, 50PLUS-sers hebben kinderen, 60plussers hebben kleinkinderen en zij zijn zeker niet blind voor de effecten van steeds weer opnieuw vergaande vrijheidsbeperkende maatregelen die moeten worden opgelegd aan de samenleving. Zij onderkennen wel degelijk dat die misschien de jongeren wel het meest en het hardst raken.

Onder de ouderen zijn vaccinatiebereidheid en daardoor de vaccinatiegraad het hoogst en velen kijken reikhalzend uit naar de boostervaccinatie, aldus Martine Baay.

Nederland startte pas met de boostervaccinatie op 18 november. Waarom is in september. – na een maand nadenken – de boosterprikcampagne niet gestart?, vroeg ze aan de betrokken ministers. De 80-plussers zouden dan al rond oktober van dit jaar een betere bescherming tegen corona hebben verkregen waardoor de overbelasting van de zorg wellicht voorkomen had kunnen worden.

Eerder heeft de fractie van 50PLUS tegen de invoering van het Corona Toegangs Bewijs (CBT) gestemd vanwege het feit dat toen al de fraudegevoeligheid en de mogelijke onbetrouwbaarheid ervan bekend waren. Invoering zou een gevaarlijke schijnveiligheid kunnen oproepen. Daarnaast had de fractie ernstige twijfels over de uitvoerbaarheid ervan in de praktijk.

Martine Baay stelde nu dat 50PLUS op dit moment niet begrijpt dat een CTB voor bezoekers (dus niet voor personeel) van bijvoorbeeld sportscholen, horeca en bibliotheken verplicht is maar dat diezelfde verplichting voor bezoekers van zorginstellingen ontbreekt.

“We kunnen toch met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat mensen in zorginstellingen over een kwetsbare gezondheid beschikken en optimaforma bescherming moeten genieten. Waarom dan hier geen CTB voor bezoekers?””, vroeg ze zich af.

Lees HIER de volledige bijdrage van Martine Baay.

© 23 november 2021

1 reactie

Reacties zijn gesloten.