Menu Sluiten

Discriminatie AOW’ers moet stoppen

Opinie

“Het is onrechtvaardig dat AOW’ers zonder of met een klein pensioen worden gepakt.”

50PLUS maakt zich grote zorgen over de koopkracht van de ouderen, van de 3,3 miljoen AOW’ers. 350.000 AOW’ers hebben AOW met een pensioen tot 500 euro per maand. Van die 350.000 hebben 150.000 AOW’ers alleen AOW. Alleen mensen met een AOW zonder pensioen krijgen de 200 euro uitkering voor energiearmoede. Die moeten zij wel zelf aanvragen bij de gemeente: bedelen voor nieuwe armenzorg.

Dat komt mede door de fiscale leeftijdsdiscriminatie. Dat is een fiscale lijdensweg voor de ouderen die steeds beklemmender wordt. Ik moet fiscale voorstellen voor het inkomensbeleid mede hierop beoordelen. Onder het motto lagere belasting op arbeid worden de ouderen steeds harder gepakt, want belastingheffing is een zero sum game. Wat je de een geeft, pak je bij de ander.

Belasting op arbeid verder omlaag
Ook hoor ik weer geruchten dat de belasting op arbeid verder omlaag moet. Inkomsten- en loonbelasting worden geheven over inkomsten uit arbeid: dat is volgens de wet loon en uitgesteld loon, pensioen dus.
Volgens de wet bestaat er geen belasting op arbeid, maar men heeft de fiscale truc om het arbeidskostenforfait om te toveren tot een belastingsubsidie voor werkenden. En dat biedt tal van manieren om aan koopkrachtknoppen te draaien en het ook als een super nivelleringsinstrument te misbruiken door het extra instrument van de inkomensafhankelijke afbouw.

Voordelen arbeidskorting
Budgettair kost de korting al 24 miljard. Op onze vraag met welk percentage bij afschaffing van de arbeidskorting de tariefschijven kunnen worden verlaagd, was het antwoord: met 6,18 procent naar 30 procent. Let wel, dat is voor iedereen.

De arbeidskorting is maximaal 4.260 euro. En samen met de algemeneheffingskorting van maximaal 2.888 euro hebben werkenden een totale korting die kan oplopen tot 7.148 euro. Vergelijk: AOW’ers hebben een korting die maximaal kan oplopen tot 3.220 euro.

De arbeidskorting heeft nog een ander voordeel in petto voor werkenden: zij betalen in de praktijk bijna geen AOW-premie meer: werknemers 1,5 procent tot 8 procent in plaats van 18 procent, en zzp’ers betalen zelfs helemaal geen AOW-premie. Het voordeel van 12 procent lagere AOW-premie loopt op tot 4.000 euro.

De wereld op z’n kop
De arbeidskorting is dolgedraaid maar de politiek is er dol op onder de framing van arbeidsmarktbeleid, waar de niet meer werkenden niet onder vallen. Je kunt die blijven verhogen en dan betalen alle werkenden geen AOW-premie meer. Alleen de AOW’ers betalen dan nog 18 procent AOW-premie. Gekker moet het niet worden: het is de wereld op z’n kop.

Er is nog een adder onder het gras: werknemers betalen niet de 7 procent zorgpremie, die betaalt de baas en dat is sinds 2013 door de beruchte WUL ook nog onbelast loon. Nog een belastingvoordeel tot 1.000 euro. AOW’ers moeten de 6 procent zorgpremie zelf betalen en dat loopt op tot 3.300 euro zorgpremie: de ook beruchte inkomensafhankelijke bijdrage.

50PLUS wil die weg blokkeren
Waarom vermeld ik deze discriminatie? Omdat aan de lijdensweg geen einde lijkt te komen. 50PLUS wil die weg blokkeren.

De AOW wordt vertraagd verhoogd bij een vliegende inflatie en er is sprake van bevriezing pensioen ook in 2021 en 2022. Na al vijftien jaren bevroren pensioen. Door rekenregels die de politiek zelf heeft bepaald voor de gepensioneerden: rekenrente nul, indexatie nul.

Maar de gifbeker voor AOW’ers is nog niet leeg. Zelfs hun gespaarde, opgebouwde pensioenrecht wordt bij wet straks onteigend. Dat kan allemaal in ons zogenaamde beschaafde land. Invaren in een nieuw pensioenstelsel gebeurt nergens ter wereld bij een pensioenhervorming. Er komen dan twee stelsels naast elkaar: het oude en het nieuwe. Dat heeft het kabinet nu ook aan mij bevestigd.

Anti-ouderen partijen
D66 en ChristenUnie willen de AOW fiscaliseren waardoor AOW’ers met pensioen 18 procent AOW-premie of 18 procent belasting gaan betalen over hun AOW. Je moet maar durven: twee geheide anti-ouderen partijen. Het is een netto-lastenverzwaring van maximaal 6.265 euro bij een pensioen van 35.000. Het leidt tot een absurde inkomensdaling van maximaal 15 procent. De bruto-lastenverzwaring voor AOW’ers is 11 miljard. Gigantisch. Na compensatie voor de AOW is er nog steeds een gigantische netto-lastenverzwaring van 6 miljard voor de AOW’ers. Onvoorstelbaar hoe sommige partijen schaamteloos omspringen met de ouderen. Pensioen al vijftien jaar niet indexeren en dan ook nog eens 6.000 euro afpakken. Je moet maar durven.

Tweederangsburgers
50PLUS kan in de senaat de borst vast nat maken. Het kan nog erger: de ChristenUnie wil de eigen woning van box 1 naar box 3 verhuizen. Nog een belastingverhoging van 5 tot 8 miljard. die bijna geheel bij de AOW’ers terechtkomt: zij hebben immers hun hypotheek afgelost en worden straks gestraft met een aflosboete van 5.000 euro.

Het is gemakkelijk onderhandelen over de rug van 3,3 miljoen AOW’ers: de politiek ziet ze als makke schapen die zich gedwee naar de slachtbank laten leiden en niet gaan grazen op het Malieveld. AOW’ers zijn zelfs politiek aangeschoten wild, want ze zijn tweederangsburgers.

Het kan zo maar gebeuren: D66 komt nog paar miljard tekort en hup: we gaan de AOW fiscaliseren of het huis van de AOW’ers fiscaliseren door verhuizing van de woning van box 1 naar box 3. Het gebeurde door de onverhoedse afschaffing van de wet-Hillen: de aflosboete was geboren.

Bevroren pensioen en verhoging gemist
En dan heb ik het nog niet over de dreigende ontkoppeling van de AOW en bijstand, van de verhoging van het minimumloon. Die verhoging komt ongetwijfeld in het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV.

Ik loop nu ruim zes jaar mee in de Tweede en Eerste Kamer, maar deze ellende voor de AOW’ers had zelfs ik niet kunnen voorspellen. Maar 50PLUS zet de strijd voort, omdat wij het onrechtvaardig vinden hoe AOW’ers zonder of met een klein pensioen worden gepakt.

Onrechtvaardig is ook dat AOW’ers met een pensioen al vijftien jaar een bevroren pensioen hebben en 25 procent verhoging hebben gemist. Bij een modaal pensioen van 35.000 euro wordt 9.000 euro per jaar afgepakt. Dit zal nog erger worden door de recordinflatie. En dan heb ik nog maar niet over de pensioenen boven modaal. Bij 60.000 euro pensioen wordt er 15.000 euro per jaar afgepakt.

De politiek vindt dit normaal. 50PLUS vindt het een schande en asociaal.

 

14 dec 2021
Martin van Rooijen, Eerste Kamerlid voor 50PLUS

4 reacties

 1. A. Hyndycz

  Stoppen met rekenrente, reken met werkelijk behaalde rendementen.
  Gebruik hiertoe telkens een 10 jaars gemiddelde telkens over de 10 afgelopen jaren.
  Dit is een eerlijke methode en doet recht aan de groei van ons pensioen vermogen.

 2. L. Hyndycz

  Stoppen met rekenrente, reken met werkelijk behaalde rendementen.
  Gebruik hiertoe telkens een 10 jaars gemiddelde telkens over de 10 afgelopen jaren.
  Dit is een eerlijke methode en doet recht aan de groei van ons pensioen vermogen.

 3. Rob Frohwein

  Beste Martin,

  Dan is er nog de box3 belasting op vermogens “rendement”.
  Nog los van het onterechte forfaitair rendement, het rendement zou gewoonin box1 belast moeten worden.
  Box3 benadeelt hier ook weer gepensioneerden.
  Velen met mij, leven van aow plus wat spaargeld, D66 presenteert deze belasting als het “pakken van de rijken”
  Nou de echte rijken gebruiken minstens box2, onbelaste huurinkomsten, beleggingen, etc.
  Box3 is nadelig voor de lage inkomens en voordelig voor hogere inkomens.
  De meeste politici lijken dit helaas niet te begrijpen.
  We hebben box3 niet nodig, alle inkomsten moeten gewoon in box1 belast worden.
  M.v.g.
  Rob Frohwein

Geef een reactie