Menu Sluiten

Categorie: Nieuws

Nieuwsberichten

“Eerste Kamerlid van Rooijen 50PLUS zette de toon voor Tweede Kamerdebat”

null“De toon in het protest tegen de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon is gezet door 50PLUS-senator Martin van Rooijen. Die keerde zich sinds de publicatie van het regeerakkoord fel tegen de ontkoppeling.

Zijn stelling is dat een statushouder die bijstand krijgt, straks meer ontvangt dan een oudere met AOW.

De campagne van Van Rooijen won vaart door de steun van ouderenorganisaties. Oppositiepartijen van SP tot PVV volgen Van Rooijen.” Dit schrijft de Volkskrant dinsdagochtend 18 januari bij de start van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.

Grote zorgen over tweedeling en polarisatie

Martine Baay
Mr. M.H.H. Baay

De fractie van 50PLUS in de Eerste Kamer maakt zich grote zorgen over wat zij noemt de steeds verdergaande tweedeling en polarisatie in de samenleving tussen de gevaccineerden en ongevaccineerden.

De fractie verafschuwt het geweld van de afgelopen dagen dat volgens haar zeker niet altijd corona gerelateerd is.Hoe kan dit geweld gestopt worden?, vroeg 50PLUS-Senator Martine Baay aan leden van het kabinet dinsdag 23 november in de Eerste Kamer. Aan de orde was het wetsvoorstel van de Goedkeuringswet tijdelijke wet maatregelen (Twm).

Martine Baay stelde dat de proportionaliteitsweging bij alle wetgeving een rol speelt, maar zo’n weging helemaal cruciaal is wanneer inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van de burger. De Goedkeuringswet met de verlengde maatregelen doet dat, volgens haar.De thans hoogoplopende Covid-19besmettingen ondanks het percentage van zo’n 84% volledig gevaccineerden zorgen voor toenemende ziekenhuisopnames, al dan niet op de IC.

Zorgen over financiële situatie ouderen

Drs. M.J. van Rooijen, Eerste Kamerlid voor 50PLUS

Vooral de zorgen over de financiële toekomst van onze ouderen en hun huidige koopkracht zijn de voor 50PLUS essentiële problemen. Martin van Rooijen, fractieleider in de Eerste Kamer, zei dit 16 november bij de Algemene en Financiële Beschouwingen.

50PLUS wil de pensioenpremie betaalbaar houden voor zij die werken, maar vooral ook om te zorgen dat de uitholling van de pensioenen wordt gestopt voor jong en oud. In de kassen van de pensioenfondsen zit genoeg geld, maar de rekenmodellen van de Nederlandsche Bank en van de overheid forceren nu al jaren misplaatste zuinigheid, sprak Van Rooijen.
Volgens hem creëert het denken in modellen een werkelijkheid die zo maar kan leiden tot hopeloze verdeeldheid, torenhoge kosten, verarming van veel mensen, een verknoeid landschap en een waardeloze uitkomst.