Menu Sluiten

Auteur: Redactie Red onze AOW

Discriminatie AOW’ers moet stoppen

Opinie

“Het is onrechtvaardig dat AOW’ers zonder of met een klein pensioen worden gepakt.”

50PLUS maakt zich grote zorgen over de koopkracht van de ouderen, van de 3,3 miljoen AOW’ers. 350.000 AOW’ers hebben AOW met een pensioen tot 500 euro per maand. Van die 350.000 hebben 150.000 AOW’ers alleen AOW. Alleen mensen met een AOW zonder pensioen krijgen de 200 euro uitkering voor energiearmoede. Die moeten zij wel zelf aanvragen bij de gemeente: bedelen voor nieuwe armenzorg.

Dat komt mede door de fiscale leeftijdsdiscriminatie. Dat is een fiscale lijdensweg voor de ouderen die steeds beklemmender wordt. Ik moet fiscale voorstellen voor het inkomensbeleid mede hierop beoordelen. Onder het motto lagere belasting op arbeid worden de ouderen steeds harder gepakt, want belastingheffing is een zero sum game. Wat je de een geeft, pak je bij de ander.

Belasting op arbeid verder omlaag
Ook hoor ik weer geruchten dat de belasting op arbeid verder omlaag moet. Inkomsten- en loonbelasting worden geheven over inkomsten uit arbeid: dat is volgens de wet loon en uitgesteld loon, pensioen dus.
Volgens de wet bestaat er geen belasting op arbeid, maar men heeft de fiscale truc om het arbeidskostenforfait om te toveren tot een belastingsubsidie voor werkenden. En dat biedt tal van manieren om aan koopkrachtknoppen te draaien en het ook als een super nivelleringsinstrument te misbruiken door het extra instrument van de inkomensafhankelijke afbouw.

“Maak plannen rond de AOW direct ongedaan”

Martin van RooijenDe ontkoppeling van de AOW van het minimumloon moet al in het debat over de regeringsverklaring ongedaan worden gemaakt, stelt Martin van Rooijen. En anders doet de oppostitie in de Eerste Kamer dat wel.

Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV bevat één voornemen waarop het al snel gedwongen zal moeten terugkomen: ontkoppeling van minimumloon, bijstand en AOW. Bij uitvoering van dit voornemen komt de AOW straks 7,5 procent lager uit dan een bijstandsuitkering.

Dan geldt een lager bestaansminimum voor AOW’ers dan voor mensen met een uitkering. Dat is asociaal en discriminerend.

Geen ontkoppeling AOW!

Martin van Rooijen van 50PLUS voert actie tegen de door de nieuwe regering voorgestelde plannen om de hoogte van de AOW niet langer te koppelen aan het minimumloon.

Op deze website van de actie Red Onze AOW meer info over hoe Senator Martin van Rooijen deze ontkoppeling gaat tegenhouden. Steun Martin in zijn strijd en help de AOW minimaal waardevast te houden!