Menu Sluiten

Auteur: Redactie Red onze AOW

Zorgen over financiële situatie ouderen

Drs. M.J. van Rooijen, Eerste Kamerlid voor 50PLUS

Vooral de zorgen over de financiële toekomst van onze ouderen en hun huidige koopkracht zijn de voor 50PLUS essentiële problemen. Martin van Rooijen, fractieleider in de Eerste Kamer, zei dit 16 november bij de Algemene en Financiële Beschouwingen.

50PLUS wil de pensioenpremie betaalbaar houden voor zij die werken, maar vooral ook om te zorgen dat de uitholling van de pensioenen wordt gestopt voor jong en oud. In de kassen van de pensioenfondsen zit genoeg geld, maar de rekenmodellen van de Nederlandsche Bank en van de overheid forceren nu al jaren misplaatste zuinigheid, sprak Van Rooijen.
Volgens hem creëert het denken in modellen een werkelijkheid die zo maar kan leiden tot hopeloze verdeeldheid, torenhoge kosten, verarming van veel mensen, een verknoeid landschap en een waardeloze uitkomst.

Verbijstering over loslaten koppeling met AOW

De politieke partij 50PLUS is verbijsterd door de mededeling in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat de AOW niet meer gekoppeld blijft aan de verhoging van het minimumloon.
Er is dan geen gelijke behandeling meer van werkenden en mensen met een uitkering enerzijds en van AOW’ers anderzijds, reageert partijleider en Eerste Kamerlid Martin van Rooijen.“Het loslaten van de koppeling is zowel discriminerend als kortzichtig. In feite creëert het kabinet daarmee twee niveaus van bestaansminimum: een voor werkenden en uitkeringsgenieters én een voor mensen met enkel AOW.

Niet uit te leggen dat statushouder straks hogere uitkering krijgt dan AOW-er

“Het is ondenkbaar dat straks de hoogte van het minimumloon en de bijstandsuitkeringen niet langer gekoppeld zijn aan de hoogte van de AOW. Je krijgt dan twee niveaus van bestaansminimum naast elkaar: één voor werkenden en genieters van een uitkering en éen voor gepensioneerden. Dat leidt tot de niet uit te leggen situatie, dat een statushouder van 66 jaar een hogere uitkering heeft dan iemand met alleen AOW. Dat kunnen we niet laten gebeuren.” 

Dat zei Eerste Kamerlid Martin van Rooijen woensdag 29 november in het radioprogramma De Nieuws BV op Radio 1.
De Senator van 50PLUS ging op de radio in gesprek over het onderwerp Armoede onder ouderen. In het programma van circa 15 minuten praatte Van Rooijen met de 77-jarige mevrouw Trix van der Biezen. Zij ontvangt per maand AOW en een pensioen van 70 euro van haar vroeg overleden man. Daardoor leeft zij van 8 euro per dag.