Menu Sluiten

Auteur: Redactie Red onze AOW

50PLUS fel tegen fiscalisering AOW

50PLUS is fel tegen fiscalisering van de AOW. “Het gevolg zou zijn dat AOW’ers netto niks van hun AOW-uitkering overhouden”, waarschuwt Martin van Rooijen. “Zij moeten dan 18 procent gaan betalen over het aanvullend pensioen.” “De vergrijzing is de politieke toverbal en mantra voor besluiten die ouderen raken. Ouderen zijn dan het kind van de rekening.

hIk geef een voorbeeld: werkenden betalen effectief steeds minder AOW-premie. Uit de antwoorden van de minister op onze vragen blijkt dat zelfstandigen geen AOW-premie betalen, behalve bij 35.000 euro inkomen en de werknemers 1,6 tot 8,9 procent. Dat werkenden zo weinig AOW-premie betalen is een gevolg van de extreem hoge arbeidskorting naast de algemene heffingskorting, de zogenaamde indirecte fiscalisering van de AOW. De veel te laag betaalde AOW-premie leidt ertoe dat de Rijksbijdrage aan de AOW steeds harder stijgt.
Sommige politieke partijen willen een drastische stap zetten, te weten de fiscalisering van de AOW. Dat betekent dat gepensioneerden 18% AOW-premie moeten gaan betalen. Terwijl de werkenden gemiddeld 5% betalen.

“Eerste Kamerlid van Rooijen 50PLUS zette de toon voor Tweede Kamerdebat”

null“De toon in het protest tegen de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon is gezet door 50PLUS-senator Martin van Rooijen. Die keerde zich sinds de publicatie van het regeerakkoord fel tegen de ontkoppeling.

Zijn stelling is dat een statushouder die bijstand krijgt, straks meer ontvangt dan een oudere met AOW.

De campagne van Van Rooijen won vaart door de steun van ouderenorganisaties. Oppositiepartijen van SP tot PVV volgen Van Rooijen.” Dit schrijft de Volkskrant dinsdagochtend 18 januari bij de start van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.

Grote zorgen over tweedeling en polarisatie

Martine Baay
Mr. M.H.H. Baay

De fractie van 50PLUS in de Eerste Kamer maakt zich grote zorgen over wat zij noemt de steeds verdergaande tweedeling en polarisatie in de samenleving tussen de gevaccineerden en ongevaccineerden.

De fractie verafschuwt het geweld van de afgelopen dagen dat volgens haar zeker niet altijd corona gerelateerd is.Hoe kan dit geweld gestopt worden?, vroeg 50PLUS-Senator Martine Baay aan leden van het kabinet dinsdag 23 november in de Eerste Kamer. Aan de orde was het wetsvoorstel van de Goedkeuringswet tijdelijke wet maatregelen (Twm).

Martine Baay stelde dat de proportionaliteitsweging bij alle wetgeving een rol speelt, maar zo’n weging helemaal cruciaal is wanneer inbreuk wordt gemaakt op de grondrechten van de burger. De Goedkeuringswet met de verlengde maatregelen doet dat, volgens haar.De thans hoogoplopende Covid-19besmettingen ondanks het percentage van zo’n 84% volledig gevaccineerden zorgen voor toenemende ziekenhuisopnames, al dan niet op de IC.