Menu Sluiten

AOW en de aankomende verkiezingen 22 november 2023

Op 22 november gaan we naar de stembus. Deze keer zijn de verkiezingen voor ouderen belangrijker dan ooit.

Verschillende partijen willen morrelen aan de AOW.

Zo wil D66 de koppeling tussen AOW en minimumloon laten vallen, terwijl men tegelijkertijd het minimumloon naar 16 euro per uur  wil verhogen!  De PVDA/GL wil de ouderen korten met € 3.600 per jaar. 

Een ongehoorde aanslag op uw portemonnee!

Ouderen hebben er groot belang bij dat zij vertegenwoordigd worden door een ouderenpartij in het parlement.

De volgende punten zijn ook nog van belang bij het maken van uw stemkeuze:

  • Gebrek aan specifieke ouderenbelangen:  Ouderen hebben vaak unieke behoeften op het gebied van gezondheidszorg, pensioenen, huisvesting en sociale voorzieningen, zonder een specifieke partij die hun belangen behartigt, kunnen deze zaken mogelijk onderbelicht blijven. het is daarom van belang dat de enige ouderenpartij van nederland (50PLUS) goed vertegenwoordigt is in ons parlement.
  • Beperkte focus op vergrijzingskwesties: Met een groeiende ouderenpopulatie is het belangrijk om beleid te hebben dat zich richt op de uitdagingen en kansen die gepaard gaan met een vergrijzende samenleving. het is dus van belang dat een specifieke ouderenpartij vertegenwoordgt is in de Tweede kamer voor aandacht en oplossingen voor deze problematiek.
  • Pensioenhervormingen:  De ouderenpartij 50PLUS heeft vaak aandacht gevraagd voor pensioenkwesties en de belangen van gepensioneerden. Deze partij heeft het onderwerp Pensioenen nationaal op de kaart gezet en het is van belang voor de AOW-ers dat deze politieke stem krachtig blijft klinken.
  • Sociale zekerheid en gezondheidszorg: Ouderen hebben vaak specifieke behoeften op het gebied van gezondheidszorg en sociale zekerheid. Een politieke vertegenwoordiging van ouderen in de Tweede Kamer is van groot belang daardoor kan een verminderde focus op het waarborgen van toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg voorkomen worden.
  • Isolatie van ouderen in het beleidsproces: Het kan leiden tot een gevoel van isolatie bij oudere kiezers, omdat ze mogelijk het idee hebben dat er geen specifieke partij is die hun zorgen serieus neemt of actief hun belangen behartigt in het politieke besluitvormingsproces.